فهرست محصولات

دستگاه پرس کب

دستگاه ساخت کب (بلوک زمین فشرده) یک مصالح ساختمانی مدرن و در دسترس

اطلاعات بیشتر
کیت پرینتر سه بعدی پروسا

یک پرینتر سه بعدی رپرپ

اطلاعات بیشتر
قطعات پرینت شده پرینتر سه بعدی پروسا

تجهیزات لازم برای ساخت پرینتر پروسا، یک پرینتر سه بعدی رپرپ

اطلاعات بیشتر
کیت مزرعه پنجره ای

کشاورزی در آپارتمان به روش هواکشت

اطلاعات بیشتر